Διαγνωστικές εξετάσεις

Ανεξάρτητα από τις ορθοδοντικές εργασίες,
στο ιατρείο των Τρικάλων διενεργούνται:

Ψηφιακή πανοραμική
ακτινογραφία

Ψηφιακή κεφαλομετρική
ακτινογραφία

Dental scan
(ογκομετρική τομογραφία κωνικής δέσμης)

Κλείστε το ραντεβού σας για διαγνωστικές εξετάσεις σε ένα από τα ιατρεία μας!