Διαγνωστικές εξετάσεις

Ανεξάρτητα από τις ορθοδοντικές εργασίες,
στο ιατρείο των Τρικάλων διενεργούνται:

Ψηφιακή πανοραμική
ακτινογραφία

Dummy Image
Dummy Image

Ψηφιακή κεφαλομετρική
ακτινογραφία

Dental scan
(ογκομετρική τομογραφία κωνικής δέσμης)

Dummy Image

Κλείστε το ραντεβού σας για διαγνωστικές εξετάσεις σε ένα από τα ιατρεία μας!